ხელშეკრულების ჩამოტვირთვა

ინტერნეტი სახლისთვის

ტარიფი

Express

 • უფასო ინსტალაცია
 • სიჩქარე - 20 Mbps
 • ულიმიტო ტრაფიკი
25 ლარი | თვეში
ტარიფი

Express Plus

 • უფასო ინსტალაცია
 • სიჩქარე - 30 Mbps
 • ულიმიტო ტრაფიკი
30 ლარი | თვეში
ტარიფი

Online

 • უფასო ინსტალაცია
 • სიჩქარე - 40 Mbps
 • ულიმიტო ტრაფიკი
35 ლარი | თვეში
ტარიფი

VIP

 • უფასო ინსტალაცია
 • სიჩქარე - 50 Mbps
 • ულიმიტო ტრაფიკი
50 ლარი | თვეში

ინტერნეტი ბიზნესისათვის

ტარიფი

Gold

 • უფასო ინსტალაცია
 • სიჩქარე - 4 Mbps
 • ულიმიტო ტრაფიკი
60 ლარი | თვეში
ტარიფი

Max

 • უფასო ინსტალაცია
 • სიჩქარე - 6 Mbps
 • ულიმიტო ტრაფიკი
75 ლარი | თვეში
ტარიფი

VIP

 • უფასო ინსტალაცია
 • სიჩქარე - 8 Mbps
 • ულიმიტო ტრაფიკი
90 ლარი | თვეში

უკაბელო ინტერნეტი

ტარიფი

Micro

 • უფასო ინსტალაცია
 • სიჩქარე - 2 Mbps
 • ულიმიტო ტრაფიკი
20 ლარი | თვეში
ტარიფი

Mini

 • უფასო ინსტალაცია
 • სიჩქარე - 4 Mbps
 • ულიმიტო ტრაფიკი
25 ლარი | თვეში
ტარიფი

Premium

 • უფასო ინსტალაცია
 • სიჩქარე - 5 Mbps
 • ულიმიტო ტრაფიკი
30 ლარი | თვეში

ტელევიზია

ტარიფი

 • ძირითადი (104 არხი)
12 ლარი | თვეში

ტარიფი

 • ძირითადი (110 არხი)
15 ლარი | თვეში
Go top